ముగించు

డెమోగ్రఫీ

డెమోగ్రాఫిక్ లేబుల్ విలువ
ప్రాంతం 12253 Sq.Km
రెవిన్యూ   డివిజన్లు 2
మండలాలు 22
మండల ప్రజా పరిషత్‌ల సంఖ్య 22
గ్రామ పంచాయతీల సంఖ్య 430
జనాభా సంఖ్య 953960
గ్రామాల సంఖ్య 2972