ముగించు

శాసన సభ్యులు

పేరు నియోజకవర్గం
చెట్టి పల్గుణ ఎమ్మెల్యే- అరకులోయ (ఎస్టీ)   అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
భాగ్య లక్ష్మి కొట్టగుళ్లి ఎమ్మెల్యే- పాడేరు (ఏడు) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
నాగులపల్లి ధనలక్ష్మి
ఎమ్మెల్యే-

రంపచోడవరం

(ఎస్టీ) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం