ముగించు

మండల అభివృద్ధి అధికారులు

క్రమ సంఖ్య మండలం పేరు మొబైల్ నంబర్ కార్యాలయం    ల్యాండ్ లైన్ నంబర్ ఇ-మెయిల్
1 అనంతగిరి 9491035285 08936-231924 mpdoananthagiri[at]gmail[dot]com
3 చింతపల్లి 9491035294 08937-238228 mpdochintapalli[at]gmail[dot]com
4 డుంబ్రిగూడ 9491035293   mpdodumbriguda[at]gmail[dot]com
5 జి.కె. వీధి 9491035292 08937-238836 mpdogkveedhi[at]gmail[dot]com
6 జి. మాడుగుల 9492344565   mpdogmadugula[at]gmail[dot]com
7 హుకుంపేట 9441438407   mpdohukumpeta[at]gmail[dot]com
8 కొయ్యూరు 9491035289 ; mpdokoyyuru[at]gmail[dot]com
9 ముంచింగ్‌పుట్ 9440662657 08935-257914 mpdomunchingputtu[at]gmail[dot]com
10 శ్రీ అల్లూరి సీతారామ రాజు 9491035287 08935 – 250315 (NREGS) mpdopaderu[at]gmail[dot]com
11 పెదబయలు 9492337323   mpdopedabayalu[at]gmail[dot]com
12 మారేడుమిల్లి      
13 దేవీపట్నం      
14 వై.రామవరం      
15 అడ్డతీగలగంగవరం      
16 గంగవరం      
17 రంపచోడవరం      
18 రాజవొమ్మంగి      
19 కూనవరం      
20 చింతూరు      
21 వరరామచంద్రపురం      
22 నెల్లిపాక