ముగించు

అఖిల భారత సర్వీసులు

వరుస   సంఖ్య అధికారి పేరు ఇ-మెయిలు మొబైల్ నెంబర్
   1 .
శ్రీ సుమిత్ కుమార్, ఐఏఎస్ 

కలెక్టర్ & జిల్లా   మేజిస్ట్రేట్, శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు

collector-alluri[at]ap[dot]gov[dot]in  
   2.
శ్రీ గనోర్ సూరజ్ ధనంజయ్, ఐఏఎస్ 

జాయింట్ కలెక్టర్ మరియు అదనపు   జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు

jc-alluri[at]ap[dot]gov[dot]in  
   3.
శ్రీ సతీష్ కుమార్ 
పోలీసు సూపరింటెండెంట్,
 శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు